Анна Семенович ради стройности легла на хирургический стол